Voorwaarden

  •  Gasflessen of anderen brandbare stoffen dient u tijdens de stalling te verwijderen.
  • Plaats uw klantenkaartje in de caravan achter het voorraam of bij de dissel van de vouwwagen, wij geven u een sticker met wanneer u het gestalde weer nodig heeft (vb. pasen / meiweek / zomer)
  • Wij vragen u minimaal 2 werkdagen van te voren telefonisch te laten weten wanneer u over het gestalde wilt beschikken, dit uiteraard met in achtneming van de periode waarvoor u het gestalde heeft weg laten zetten. Indien u deze periode niet in acht neemt, berekenen wij hiervoor extra kosten vanaf € 10,00.
  • Het stallingsbedrag dient vooruit te worden betaald.